J. C. Jacobsens arkiv

1874-06-06

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender Japetus Steenstrup et udkast til en takkeskrivelse til entreprenørerne, som han beder ham rette til. 

Transskription

Kjære Ven!

Idet jeg hermed sender Dig et Udkast til Komiteens Taksigelsesskrivelse til Entrepreneurene, beder jeg Dig at gjøre de Rettelser der som vi maatte finde Anledning til og derefter at sende det videre til de øvrie Medlemmer af den tidligere Komitee. Naar Udkastet er vedtaget, antager jeg at det bør udfærdiges i 3 Exemplarer, alle med Komiteens egenhændige Underskrift, hvoraf eet tilstilles hver af de 3 Entrepreneurer (Muurmester Beckman er kun ...entrepreneur for Væxthuusbygningen, men fuldstændig Entrepreneur for Muurerarbeidet ved Varme og Ventilationsapparatet, hvoraf han ligesom de 2 Andre har særlig Fortjeneste)

Din hengivne
J. C. Jacobsen

d. 6/6-74

[På langs af papiret] Kongefamilien kan formentlig ventes paa Mandag Kl. 3

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed