J. C. Jacobsens arkiv

1882-03-27

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

E. Blad

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen besvarer en henvendelse fra fabrikant Blad om prisen på øl i 1862

Transskription

Carlsberg 27 Marts 1882

Hr Fabrikant E. Blad
Alliance

I Anledning af Deres Forespørgsel om Ølprisen i 1862 skal jeg meddele, at den fra de foregaaende Aar gjældende Priis af 10 Rdlr pr Tønde vedblev til d 27 Februar 1862 og at Prisen d 28de Februar 1862 blev nedsat til 9 Rdl pr Tdr hvilken Priis derefter forblev uforandret hele 1862 og f¨ølgende Aar.

Venskabeligst

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Pris