J. C. Jacobsens arkiv

1884 april og maj

Ophavsmand/nøgleperson

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Dagbog fra rejsen til Italien sammen med C. J. april-juni 1884. Kun delvis transskriberet

Transskription

[s. 1]
Ottilia Jacobsen
Italiensrejse med C. J.
fra Tirsdag 8 April 1884
hjem Fredag 13 Juni

[s. 2  ubeskrevet]

[s. 3]
Italiensk Rejse 1884
April 8th Left Copenhagen over Korsoer Kiel Hamburg the next morning stayed there the whole day. We were at the museum only a "salon" as all the staying pictures were covered. Saw a drawing said to be of Thorvaldsen after Carstens Apollo the muses & Graces we have a small copy also a portrait of Carstens coloured of which we have a photograph.- Left Hamburg by night train, arrived in Frankfurt next Morning and had a stay of a few hours which we used to see the Städliches museum which disappointed Carl a good deal. Left at 1 o'clock for Lusern where we came at half past ten at night and were thankful to go

[s. 4]
to bed
Friday. first a nice walk around the town & saw Rigi & Pilatus considering the weather which was en... & heavy clouds overhanging. At about .. o'clock we had seen a good deal and of course the Lion of Thorvaldsen which is very imposing.
In the afternoon we boated down the lake though the weather was anything but tempting, snow & sleeth & wind so I had to seek alone to the saloon very often. We stopped at Brunnen & sailed back again almost immediately to Luzern, where we stayed the night.
April 12th left Luzern by

[s. 5]
boat to Flueln (red. Flüelen) to meet the through train for Milan. Most lovely weather. Saw the tops of Pilatus & Rigi splendidly-At the crossing of one of the side arms of the lake we saw Bern Oberland with Jomfruen, Silberhorn, Munken, ...? also perfectly cloudless & lovely.- When at the station for Rigi we saw the locomotive go up a ... way up the hill...Rüttli ganske lav lille hoi nede ved soen hvor sammensværgelsen skete Vilhelm Tells Capel og Schillers steen vi saae altsammen godt.-... ilede til toget op ad Godthard banen som

[s. 6]
var aldeles mageløs i alle henseende som ingenieur arbeide og udsigten og alting-
Vi spiste ? Goschenen inden vi begyndte den lange tour igjennem tunnellen som varede 21 minutter og nogle seconder, men jeg var glad da jeg kom ud igen - Saa kom vi forbi begyndelsen til Lago Maggiore som var ikke saa deilig men derimod Lago Lugano og senere Como var særdeles smukke - Kommer til Milano om om aftenen aftenen med himmelen som man ikkke kjender i Norden.
Jernbane station oplyst med elektrisk belysning kjørte til hotellet ... (med?)

[s. 7]
omnibus Hotel de la ville som ligger nogle faa skridt fra Domkirken som vi saa kikkede lidt paa og gik lidt i Victor Emmanuels Gang som var livlig med gathering ..... forresten saa det ud til at bedre folk brugte denne gang til spaseeretour paa denne Aftentide - Befolkningen gjorde et velhavende indtryk. Søndag 13de. Var i Domkirken til Paaske messen som var vist nok sungen af theatrets personale det var deiligt men orgelet synes mig fyldte for lidt. Efter messen saa vi det indvendige af Kirken og saa det udvendige.

[s. 8]
Da kjørte vi ud til St Mauritio
Saa freskerne af B Luini som var meget smukke i den store Kirke, i en del af Kirken bagved var der meget gaaet tabt af skjønheden i Farven. St Antonio tog vi saa. Det er sjeldent at see en atrium foran en Kirke som den. Carl siger den er meget godt holdt. Inde i den var der en smuk sarcophag med prædikestol der ... den første Christne tid dog paavirket af andre culter. Der var et løbende ornament af hagekors og runde cirkler som f [tegninger] Saa hjem til middag

[s. 9]
Derefter til Carmen om aftenen. Fik en loge avant scene, det var morsomt at see dem lave istand til hver skifte  men dog .....dog lidt ud af den romantiske idee som gjør virkeligheden naar man ikke see Forberedelserne------ Mandag var i Brera og jeg var meget begeistret over at see Raphaels billede af Trolovelsen som var deiligt i Farve. Man kan ikke ved at see Kobberstik af de bedste gjøre sig nogen forestilling om hvor smukt det var - Saa var der det smukke hoved af Leonardo forbillede til det store nadvere billede som

[s. 10]
var overordenlig smuk. Saa en Madonna med Barnet af Luini i en slags Løvhytte, meget smukt-
Den aften 9.40 rejste vi til Parma hvor vi ankom kl. 12 omtrent. Vi havde heldigvis telegraferet efter Vogn, da regnen øsede ned og veien var temmelig lang og mørk til hotellet. Neste dag var vi forst hen at se Diana og Amorinerne som var yndige og temmelig godt bevaret. Saa hen i to kirker Domen, S. Giovanni Evangelista og saa Rafael malerierne hvor det mitterste parti med Madonna som bliver kronet af Jesus er nedtaget og har faaet en god plads i det store bibliotheque Værelse. De deilige grupper af

[s. 11]
smaa Amoriner (hans første st Arbeide) var saa temmelig godt bevarede. Saa var vi i Museet som er i samme bygning som biblioteket og saa de deilige staffeli billeder af Coregio Dagen og Madonna del scodella samt M della Scala som er meget falmet og egentlig er lige saa smuk i Kobber. Vi vare saa heldige at faae alle Ioschis' (??) stik af Coreggio - Saa lidt tilbage igen til Samlingen og saa hjem og .... lidt som jeg nødig trængte til. Carl gik lidt efter middag men jeg maatte pakke ind, da vi skulde videre først til Bologna med aftentoget kl. 7.40 - og Rom dertil kl. 11 omtrent . Drak et glas Sedelmayer
[s. 12]
og gik saa til Ro-
Onsdag 16de Saa Raphaels St. Cecilie som var deilig de andre billeder af Guido Reni og Carracierne (?) var ikke saa gode.
Derimod var St Francesco godt repræsenterede i flere Madonna billeder og en Bagnacavallo som ogsaa var godt.- En tegning af Ecce Homo var godt - Saa var vi i St. Augustin med de sex Kirker meget morsomt at see men slet vedligeholdt. Saa i S. Domenico og see Michel Angelos Engel og sarcophagen som var  meget smuk.  I loftet et smukt billede af Guido Reni godt holdt.- Hele loftet passede sammen 

[s. 13] 
og var saa stemningsfuldt, Saa saae vi bag alteret chorstolene indlagte i træ, meget kunstigt ogsaa godt bevarede.Ved nedgangen til venstre en smuk sarcophag.- Pladsen udenfor har to sarcophager baaren paa søiler af forskjellige helgene - En søile bygged af Mursten med en munk i staaende stilling ovenpaa.Om eftermiddagen tog vi til Ravenna hvor vi ankom henad ni og var meget godt og rolig i Spada d'Oro. Neste morgen saa vi resterne af Theoderiks Palads som er meget lidt og derefter i Appolonari Nuovo (Red. Sant'Apollinare Nuovo) Lovely mosaics the whole way around the top of the pillars

[s. 14] 
[her tegninger af ornamenter] 
Deiligt blaa grund allevegne ... Baptisteriet godt og især hele hvide contourersammenstillingen af contour og farve var deiligeI Ærkebiskoppens Palads ved Domkirken er der et lille Rum, hvor der er over altret en meget morsomt tegning i mosaik med fugle og frugter 
_______
En meget gammel Christus fremstillede uden skjæk fra de 5te aarhundrede. Resten af Værelsets loft er hvælvet og har fire fulde ? figurer som stræbende opad holder korets tegn monogram. De har evangelisten ...deres tegn Ørnen, Ænglen, Løven og Oxen. Rundt om hvælvingerne er medailloner med helgen-

[s. 15] 
billeder og helgeninder rigtig gode.-  Saa var vi i St. Maria in Cosmedin Baptisteriet arianer cross in the wall outside - This was smaller than the first and only the roof was decorated. The centre with the baptism of Christ was not nearly as fine. Jordan represented by an old man, in the the other he was as a god of the river rising from the river. The apostles were very good & their feel were well done better than any later seen - The other Batistery had the font still used for baptismThe patterns decoration were lovely the whole place looked so I m apeice but sadly wanting looking after so the damp does severe damage

[s. 16] 
Da vi var uden for byen kjørte vi til Theoderics grav og besaa det - Resterne af de smaa søiler som var udenfor laa oppe i selve hallen.- Vaulten hvor sarcophagen stod var uden vand, vi saa vandmærket omtrent 1 metre høi fra gulvet. Sarcophagen troer man er den som er indmuret i Resterne af Paladset af Theoderic - Fuori le mure there were some very good frescoes which some attribute to Giotto - they were very much spoilt but several of the heads were very fine indeed. The was one villa with a fine capital built in mudbrick.
 
[s. 17] 
Appolonari in Classe a beautiful drive out of town where we passed a quantity of fields some with rice! Lovely Church inside with 12 pillars on each side with bases & capitals are so lovely like the honeycomb. Above the pillars the whole length are small round pictures in dark blue ground with portraits in mosaic of saints. The choir has a fine altar in grey marble supported by four fine pillars & a baldaquin - The bases of the four are of yellow marble. Round the choir seats in a formed circle, the choir windows are lovely inlaid in mosaic all different patterns & very well preserved. There were ten different

[s. 18] 
sarcophages from different years, some very well chisseled others in decline. The choir had a lovely bit of mosaic blue ground with stars & a cross with a small portrait of Jesus in the centre very lovely. Round about & filling nearliy the whole round were lambs grazening and trees round about.- Between the lambs were lilies, stiff but looked nice - A broad mosaic with the Emperors Constantine Tiberius was very good also Melchisedec at a decked table. The three lambs above are meant to be the three apostle who saw the transfiguration (Forklarelsen på bjerget, red.) which is placed above but looks queer as if Elias was swimming a land

[s. 19] 
is emblematic of Christ. All the mosaics above the choir are almost spoilt by damp - A lovely Altar on four Pillars is very pretty.
We drove Ms Ball & I out to the Pine forest here Garibaldi lost his wife Anita & there have been several battles fought in this forest - 
We ... Carl on the way back  at Classe where he preferred staying.
On the way we saw large plantations of Rice under water - men digging in the awful looking mud did not look very fine

[s. 20]
Thursday. St Vitale lovely oh so lovely. The capitals of the pillars were so beautifully carved. The choir was lower at the the back & in front a little higher the roof was divided into four mosaics. In the centre the lamb with a gloria over its head and four figures standing on balls - Round the entrance were medals with portraits of the apostles very well... all the frames different some in gold some white & black - here were in the window frames & every where, that a small border could be used - new patterns most lovely

[s. 21]
In four small places three angled sort of places were baskets with fruit & doves ppecking them so sweetly done.
The manly figures begin here to wear patterned robes especialy St Vitalis. Christ has no beard either here.- The figures have more portrait likeness than any other place we have been.- Theodora is a fine mosaic very grandly dressed- the three windows in the choir had lovely patterns the white of which we thought were inlaid in mother of pearl.
We went upstairs and the floor looked so well from there. We then went to Galla Placidia


Fakta

PDF
Dagbog
Engelsk, Dansk
Italy
U. nr.
Hamburg, Rome, rejsedagbog, rejsedagbøger