J. C. Jacobsens arkiv

1886-06-16

Dokumentindhold

Brevet er uden adressat, men det er sandsynligvis til F. Meldahl. Brevet handler om en buste af J. B. S. Estrup, der var Konseilspræsident fra 1875-1894. Brevet er forsynet med en note af Edvard Holm, der er enig med J. C. Jacobsen i at busten af Estrup fjernes fra udstillingen.

Transskription


 
Jeg beklager i høi Grad, at jeg ikke i Løverdags kunde erindre - og ikke heller nu kan erindre - at vi i Bstyrelsen havde forhandlet om Opstillingen af Estrups Buste og vedtaget at den ikke skulde opstilles. Jeg vil ikke have nogen Betænkelighed ved strax at borttage den, som opsat ved en Feiltagelse og foreslaae at dette besluttes.Med Hensyn til Kataloget stemmer jeg ganske for Hr Prof Holms Forslag og videre Beslutninger.
 
ærb
 
J. C. Jacobsen
 
d. 16/6 86

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie