J. C. Jacobsens arkiv

1886-xx-xx

Dokumentindhold

Brevet er uden adressat og ikke dateret, men det må være til F. Meldahl og kan dateres udfra omtalen af arbejdet med Neptunfontænen til efteråret 1886.

Transskription


 
Jeg troer at vi nu omtrent have fundet den rette Form for Mundstykker for flade Straaler, hvilke nu skulle prøves i større Antal. Ligeledes gives nu til Prøve de af Adam Berg omtalte "Postamenter" under Løverne og Tritonerne paa Bassinets 6 Hjørner.
_______________
 
En af de nærmeste Dage skal jeg tage de omtalte Dørstykker i Øiesyn.-

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie, Neptunfontænen