J. C. Jacobsens arkiv

1872-03-15

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker for at måtte støtte Christine Løvmand.

Transskription

Hr Capitain!

Idet jeg beklager, at jeg ikke var tilstede ved Deres Besøg forleden, takker jeg Dem for at De opfyldte mit Ønske til Fordeel for Frøken Løvmand! Hvad Deres Ædelmodighed efterlod hos mig er der for Øieblikket ingen paatrængende Nødvendighed ved Theatret for, ellers havde jeg ikke gjort Forslaget til Gunst for Frøken Løvmand. Hvad De nu alt i to Aar i Stilhed har ydet er saa meget, at jeg undseer mig ved at see det forøget ved denne sidste Gave.
Gud skjænke Dem Held og Lykke i alle Deres Foretagender til Løn for hvad De i Stilhed er for saa mange!

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
d: 15 Marts 1872
Til Hr Capitain Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, Mæcenvirksomhed