J. C. Jacobsens arkiv

1902-10-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Dokumentindhold

Thorvaldsens ring

Transskription


Thorvaldsens Ring
Da Thorvaldsen blevet malet af Eckersberg havde han denne Ring paa Fingeren. Den ses tydeligt med den blaae Steen (Saphir) paa Portrættet i Kunstakademiet.
Paa "mit" Portrait i Glyptoteket som er en senere Gjentagelse af Eckersberg, sees Ringen vel men Saphiren er ikke angivet.
Da Portraitet var færdigt tog Thorvaldsen Ringen af sin Finger og gav den til Eckersberg.
Efter Eckersbergs Død arvede hans Døttre Ringen.
Men engang da de trængte til Penge ønskede de dog at sælge den.
Gamle Wilckens Thorvaldsens trofaste Kammertjener var dengang Custode ved Musæet, og mange kom til ham for at tale om Thorvaldsen hvis forgudelse dengang - det var vel i Halvtredserne - var paa det Høieste.
Han havde selv anlagt en lille Samling af Reliqvier efter Thorvaldsen, som han gjerne viste fremmede, der besøgte Musæet. Eckersbergs Døttre mente nu, at Wilckens, som saae saa mange Fremmede mange Udlændinge, bedst kunne sælge Ringen for dem.
Men den trofaste gamle Tjener vilde ikke at Thorvaldsens Ring skulde sælges, og uagtet at han var en fattig Mand og Ringen skulde betales godt, kjøbte han selv Ringen og gjemte den blandt de andre Reliqvier.
Da nu Stein vistnok i Halvfjerdserne havde modelleret wil...'s Buste, den som nu er opstillet udenfor Custodens Leilighed i Kjælderen, forærede Wilckens Stein Ringen, og paa hans Finger saae jeg den ofte og hørte den historie da han i Halvfjerdserne og Begyndelsen af Firserne modellerede Carstens Statue for mig.
Engang i Begyndelsen af Firserne kom Stein til mig og tilbød mig Ringen for 1000 Kr. Jeg betænkte mig ikke et Øieblik men kjøbte den strax.
Dette er Ringens Historie. Den bør altid være et Sted, hvor Thorvaldsens Minde holdes helligt med samme Inderlighed som hos de fire Mænd, der have eiet den Eckersberg, Wilckens, Stein og Carl Jacobsen.
 
Ny Carlsberg 15-10-2

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/00007643 serie 3 æske 2
Thorvaldsen