J. C. Jacobsens arkiv

1872-12-25

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker J. C. Jacobsen overstrømmende for tilsendelsen af busten af kejser Augustus.

Transskription

Ja, Kjære Capitain Jacobsen, ifald De havde hørt mit Udbrud og seet min Forundring, da den mægtige Keiser blev holdt hen for mig som min Eiendom, Da vilde De maaske have leet af mig, thi jeg blev virkelig ganske forskrækket ved Tanken om dette Offer fra Deres Side, og udbrød den ene Gang efter den anden, nei, dette er for meget, det er for meget!
Imidlertid, ja, Herre Gud, man er jo kun Menneske, da min første Forskrækkelse var ovre, følte jeg en dobbelt Glæde. Først Glæden over, at De havde ønsket at vise mig en saadan Godhed, og dernæst Glæden over at være i Besiddelse af denne mærkelige Buste og daglig at kunne fryde mit Øje ved Beskuelsen af dette skjønne dæmoniske Hoved, som paa en saa vidunderlig Maade fængsler Beskueren. Nu siger et Ordsprog, "Tak kan man faae for alting", men der er dog Forskjel paa Tak, og jeg vover at paastaae, at den Taknemmelighed, jeg føler for Deres riddelige Gave, er der mere Tryk i end sædvanlig, og skal ikkke glemmes

men fortsættes daglig ved synet af den skjønne Gave.
Idet jeg nu ønsker Dem og Deres en glædelig Juul og et lykkeligt Nytaar, vilde jeg ret ønske, at det stod i min Magt paa en eller anden Maade at gjøre Dem en glæde til Tak for den De beredte mig igaar.
Deres hengivne 
Johanne Luise Heiberg

Til 
Hr. Capitain Jacobsen

d: 25 Decbr 1872

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Selskabsliv