J. C. Jacobsens arkiv

1905-11-15

Afsender

Vagn Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Vagn længes hjem til et liv i luksus.

Transskription

Onsdag 15-11-05

Kære Papa
Det er faldet mig ind at jeg vist bør give Eva noget til hendes Bryllup. Det behøver jo ikke at være saa særligt kostbart; men jeg mener dog, at en Hilsen fra mig, som man "kan tage og føle paa" vilde gøre sig og jeg er jo ogsaa en af hendes ældste Venner; vi har kendt hinanden fra 3-4 Aars Alderen. Hvis Du er af samme Mening, som jeg, vil jeg bede Dig eller Agnes søge en Genstand

ud et eller andet Sted fra - samt om Du billiger Planen eller ej; i 1ste Tilfælde vil jeg nemlig saa skrive et Par Ord, som Du saa kan lægge i Konvolutten, der følger med Gaven - eventuelt kunde Gaven jo være fra Helge og mig!
Well think the matter over and let me know!
Ved denne Tid - nu -  sidde I vel til Bords i Glyptotheket eller Spisestuen og nyder nogle af Livets Goder - Ja havde jeg en eneste god Ven eller Helge her, saa gik jeg ogsaa ud i Aften og drak et 

godt Glas Vin! Ja, ja, min Time er endnu ikke kommen, men jeg har ogsaa en Følelse af, at jeg ikke skal leve forgæves. Hellere Kamp, Modgang, Sorger - og saa Sejr! end leve et Dusinmenneskes Liv, dagligdags og indholdsløst!
Jeg tænker mig tilbage til Danmark nu - til mit festligt oplyste Hjem, perlende Vin i slebne Glas, Sølvfadene, Opsatserne, Lysekronerne skinnende, en Glædesluft nog Blomsterduft omgiver Selskabet!
Hvor Skaberen smiler ironisk! naar saa man et Menneskes Liv forme

sig saa lyst, som alle de gode udtalte Ønsker næsten tvinger En til at tro! Disse unge Mennesker ere berusede af Lykken, lyset, Glæden hos dem selv og hos de andre, og haaber og tror den skal følge dem gennem Livet. Er det ikke Ironi!
Hilsener til Eder alle!
Din Søn Vagn

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Strasburg
København
CA 000031883/000007578. Vagn Jacobsen Arkiv, æske 4
Hjemvé