J. C. Jacobsens arkiv

1870-02-07

Dokumentindhold

H. C. Andersen takker venligst nej til en middagsinvitation fra J. C. Jacobsen. Han er forkølet.

Transskription


Kjøbenhavn den 7 Februar 1870
 
 
Kjære Hr Kapitain Jacobsen
 
Min hjerteligste Tak til Dem og Deres Frue fordi De saa venligt have mig i Tanke og ville forunde mig at tilbringe Middagen paa Søndag i Deres hyggelige, gjæstfrie Hjem, men jeg maa desværre denne Gang opgive denne Behagelighed. Jeg er meget forkjølet og det er mig raadeligt, i dette kolde, strænge Vinterveir at blive i Byen. De og Deres Frue ville forunde mig en Indbydelse, senere naar jeg er mere vel.

Deres meget hengivne,
taknemmelige
 
H. C. Andersen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
NCG arkiv
Selskabsliv