J. C. Jacobsens arkiv

1873-05-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Ludvig Müller

Dokumentindhold

Om indkøb af en cista til Nationalmuseets Antiksamling. 

Transskription

Herr Etatsraad L. Müller.
Da det let kunde hænde at Andre havde bestemt et rundt Tal som 1000 Rdl til Maximum for Auctionsbudet, beder jeg dem ikke at standse ved dette Bud, men at blive ved lidt længere til 1100 - 1200 Rdlr.

Baron Rosenørn-Lehn har talt med Kultusministeren om den antike Cista og meddelt ham mit Forslag, at overlade Museet den med mindre aarlige Afbetalinger og for en Totalsum af 1000 francs under Indkjøbsprisen paa hvilket Forslag Hall yttrede Tilbøielighed til at gaae ind, naar de gjorde Indstilling derom. Dersom der bliver Leilighed til at tale derom

efter Auctionen imorgen, skal jeg meddele Dem nærmere Forklaring, hvis ikke kan jeg maaske træffe Dem senere paa Dagen i Museet eller i Deres Hjem.

Med Høiagtelse

J. C. Jacobsen
 
d 6 Mai 73

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Nationalmuseet