J. C. Jacobsens arkiv

1879-04-21

Dokumentindhold

Krøyer har afsendt kopien af maleriet af Rantzau.

Transskription

Cernay la ville, chez M Leopold.
Seine et Oise.
21de April 79

Jeg har iforgaars afsendt Copien efter Rantzau til Charles Petit i Lübeck. Jeg har sendt det sammenrullet og Rammen (Blindrammen) medfølger. For at spare unødvendige Udgifter har jeg sendt det med "petite vitesse", hvorfor det neppe arriverer for om ½ Snes Dage. Jeg antog at det ikke hastede. Jeg er for Øjeblikket paa Landet for at forfriske mig efter Vinterarbejdet og gjøre nogle Friluftsskitser. De bliver ikke vred over at jeg har foretrukket dette for at male Copien efter Thiers, som desuden vilde frembyde mange kjedsommelige Vanskeligheder. Jeg bliver her indtil 10 Maj. Omkring den 20de forlader jeg Paris. Hvis der forinden er nogen Commission eller anden Tjeneste

jeg kunde vise Dem, behøver de blot at sende et Par Ord.Med særdeles Højagtelse P. S. KrøyerHr Brygger J. C. JacobsenJ. C. Jacobsen påtegnelse 

:Besvaret d 1 Mai med Spørgsmaal til Dubois.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Cernay la Ville
København
FA 2-008-00022, kasse F 4
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Rejsebrev, mæcenvirksomhed, rejsebreve