J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-18

Dokumentindhold

Om kronprinsens besøg (den senere Frederik VIII)

Transskription

Carlsberg 18 Marts 1879

Fru Etatsraadinde Heiberg

Næst at takke Dem for den tilsendte Bog, som jeg haaber i den nærmeste Tid at faae Ro til at læse, maae jeg takke for deres venlige Meddelelse om at De i Aar er at træffe d 22de om Formiddagen.
Det var min Hensigt i hvert Fald at forsøge paa at træffe Dem paa Løverdag Formiddag, men Skjæbnen vil at i samme Øieblik, jeg erfarer at Deres Dør er aaben, modtager jeg en Meddelelse om at Kronprindsen vil komme paa Løverdag Kl 2 for at besee Carlsberg.-
Den dag maa jeg altsaa indskrænke mig til i Tanken at sende Dem min Lykønskning, men haaber ret snart at kunne gjentage den mundtlig.-

Deres hengivne og ærbødige
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Selskabsliv