J. C. Jacobsens arkiv

1866-11-19

Dokumentindhold

Hammerich har foræret J. C. Jacobsen nogle bøgetræer fra sin landejendom Iselingen ved Vordingborg. De er afsendt med damperen Zampa

Transskription

Hr Capit. Brygger Jacobsen!

Christianshavn 19de Novbr. 1866

Forleden skrev jeg til min Søn paa Iselinge, om han der fra Skoven kunde skaffe 30 Stk to=Alens Bøgeplanter, som det vilde fornøie mig at sende Dem til Udplantning. Han svarer, at de forhaabentlig komme med "Zampa" imorgen (Tirsdag) Eftermiddag. Dette kun til foreløbig Varsel. Jeg skal sende Dem Fragtbrevet, saa at - om Intet er kommet i Veien - Planterne kunne afhentes fra Onsdag=Morgen i Gros J. Priors Pakhus ved Kvæsthusbroen.

Deres M Hammerich

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsberg arkiv
Haveanlæg