J. C. Jacobsens arkiv

1879-04-18

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen kommer med et par forslag til forbedring af medaljen til Madvig. 

Transskription

d 18 April 1879

Herr Professor Ussing.
Da De ønsker at høre min Mening om Udkastet til Medaillen, bør jeg ikke undlade at sige, at det forekommer mig at Indskriften paa Forsiden, hvor smuk og velvalgt den end er, fylder for lidt. Skjøndt jeg ikke føler mig istand til at gjøre bestemte Forslag, vil jeg dog tillade mig at henstille om Portraitet ikke kunde omgives af Mandens Navn, samt at der paa Bagsiden kom en Indskrift, som indeholdt en Anerkjendelse af hans Fortjenester og Betydning, hvilket jo paa Latin kan gjøres kort og fyndigt. Jeg tænker dermed paa A. S. Ørsteds Medaille.

Deres med Høiagtelse
hengivne J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Mæcenvirksomhed