J. C. Jacobsens arkiv

1878-02-17

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann beder J. C. Jacobsen læse og videresende Harald Jerichaus ansøgning om Akademiets store stipendium til F. Meldahl og tale hans sag.

Transskription

Højstærede Herr Captain
Jeg hoslægger endnu disse Linier idet jeg beder Dem at haste læse [?] og befordre det hoslagte Brev til Etatsraad Meldahl, og ved Deres Indflydelse hos ham at ville støtte Søn[n]ens Ansøgning om Academiets store Stipendium. Jeg har afsendt Ansgningen selv til det kongl. Academi Mit Brev til Etatsraaden

derimod, som det haster med beder jeg Dem godhedsfuldt per post, efter at have gjennemlæst det tilstille ham.
Gjentagende mine varme Hilsener er jeg højagtelsesfuldt Deres Dem hengivne

Elisabeth Jerichau
Rome 17de Febr
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
Elisabeth Jerichaus brevpapir med monogram
København
Carlsberg Arkiv. Familiearkivet F4
Mæcenvirksomhed