J. C. Jacobsens arkiv

1880-05-11

Dokumentindhold

Vedrørende J. C. Jacobsens artikel "Betragtninger over opvarmning og ventilation af private Boliger. Efterfulgt af plancher med forklaringer af et opvarmnings- og ventilationsapparat som i 22 år har fungeret i mit hus på Carlsberg af M. J. C. Jacobsen. Fremlagt af Forfatteren ved Bruxelles Kongres for Hygiene og velfærd 1876"

Transskription

Kjære Johannes!
 
Tak for dit Brev. Jeg kan berolige dig med, at det Exemplar af min lille Afhandling om Ventilation, som Bibliotheket har modtaget er aldeles complet, uagtet det ingen Tavler indeholder, thi slige Tavler have ikke existeret. De "Planches" til hvilke der i Texten henvises, vare store Tegninger, der vare ophængte paa Væggene, som Udstillingsgjenstande og den trykte Text tjente til Forklaring af det Udstillede, men Enhver kunde medtage et Exemplar deraf som "Erindringsord". Jeg fik de originale Tegninger tilbage og troer at de endnu ere conserverede, men jeg tillægger dem
 
ikke saa megen Betydning, at jeg vil tilbyde Bibliotheket dem.
Jeg seeer Dig maaske herude før jeg reiser.
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
Carlsberg 11 Mai '80.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Teknologi