J. C. Jacobsens arkiv

1877-08-11

Dokumentindhold

Ansøgning om tilladelse til at bygge lagerkældere både på "Carlsberg" og "Ny Carlsberg".

Transskription

Til
Bygningsinspecteuren i Fredriksberg District
 
Hermed tillader jeg mig at anmelde følgende Bygningsforetagender, som agtes udførte paa min Eiendomme "Carlsberg" og "Ny Carlsberg":

A. paa Carlsberg anlægges en underjordisk Lagerkjelder i 2 Afdelinger i Forlængelse af ældre Kjeldere og i Overensstemmelse med hoslagte Tegning No 1

B. paa Ny Carlsberg anlægges en underjordisk Lagerkjelder i 4 Afdelinger med Iisbeholdere og Overbygning samt 2 underjordiske Iiskjeldere paa Nord og Øst-Siden, alt i Overensstemmelse med hoslagte Tegning No 2 og 3.
En Situationsplann af Grunden med de derpaa opførte Bryggeri.Bygninger og Kjeldere medfølger.
Arbeidet agtes paabegjyndt, saasnart Udgravning, som er i fuld Gang, er tilendebragt.-
Arbeiderne ville blive udførte af d'Herr Murermester Beckman, Tømmermester Kayser og Jernstøber Hüttemeir.
 
Carlsberg d 11 August 1877.
Ærbødigst
 
 
J. C. Jacobsen
 
 
Approberes til Opførelse paa Vilkaar:
1. At de anvendte Konstruktioner faae den fornødne Styrke og 
2. At Bygningslovens Forskrifter i det hele nøje overholdes.

Frederiksberg Bygningsdirektorat d 15 August 1877
 
H. Drewsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 0000075101
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi