J. C. Jacobsens arkiv

1877-02-01

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Frederik Zahle

Dokumentindhold

Om skik og brug ved rejsegilde og 'douceur' til håndværkerne.

Transskription


d 1 Februar 1877.
 
Herr Høiesteretssagfører Zahle
 
I Anledning af deres Forespørgsel i meget Ærede af Gaars Dato, undlader jeg ikke at meddele, at det, saavidt min Erfaring strækker, er en almindelig Regel, hvor Bygninger opføres i Entreprise, at det er Entrepreneurens Sag at udrede de ved Bygningens Fuldførelse brugelige Douceurer til Haandværkerne, ligesom det beroer paa ham, om han vil lade "reise Krands". Exempelviis skal jeg anføre, at denne Regel (selvfølgelig) blev fulgt ved de i Entreprise opførte Bygninger i Botanisk Have, ligesom i sin Tid ved Bygningerne til Vand- og Gas-værkerne.
De anmeldte Douceurer ere saaledes Frøken Zahle aldeles uvedkommende, selv om dette ikke var udtrykkeligt bekræftet ved Byggecontracten.
 
Med Høiagtelse
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed