J. C. Jacobsens arkiv

1872-03-10

Dokumentindhold

Om økonomisk støtte til fr. Løvmand 

Transskription

Min ædle Frue!
 
Da det vilde være Synd mod den Lidende, dersom hun ikke hurtigt kom til at nyde Godt af den Hjælp, Deres Hjærte tilskynder Dem at bringe hende, iler jeg med at sige Dem, at jeg ganske deler Deres Medfølelse for den gamle Kunstnerinde, som jeg i tidligere Dage har lært at kjende i en nu afdød Vens Kreds. Jeg beder Dem derfor at disponere over det Beløb, de har tiltænkt hende, i Overensstemmelse med Deres eget Skjøn og for at De ikke skal have Sorg over at unddrage de Kunstnere, der staae Dem nærmest noget af det, de ellers vilde have anvendt til bedste for disse, vil jeg erstatte den Sum De giver Frøken[1].
 
Jeg har i lang Tid havt isinde at aflægge Dem et Besøg og navnlig havde jeg haabet at kunne gjøre det idag, men der kom, som sædvanligt, atter Hindringer. En af de nærmeste Dage haaber jeg dog at det skal lykkes og jeg opsætter derfor saalænge hvad jeg videre havde at sige.
Deres ærbødige
J. C. Jacobsen
 
d 10 Marts 1872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Christine Marie Løvmand (19. marts 1803 i København – 10. april 1872 sammesteds) var en dansk blomstermaler, søster til Albert og Frederikke Løvmand. Hun var en af de første danske kvindelige malere, som opnåede anerkendelse fra det kunstfaglige miljø. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Filantropi, mæcenvirksomhed, selskabsliv