J. C. Jacobsens arkiv

1908-09-27

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Transskription


Den store Aldersforskel – 41 Aar – imellem min kære Hustru og mig har vist sig at være en uovervindelig Hindring for en lykkelig Udvikling af vort Samliv.Jeg forstaar fuldt ud at en Mand paa 66 ikke er i stand til at gøre en Hustru paa 25 aar fuldkommen lykkelig, og det er mit inderlige Haab, at hun engang maa finde en Husbond, som kan give hende det, som hun nødvendigviis har maattet savne hos mig.Jeg har derfor givet mit Samtykke til at vort Ægteskab ophæves.-
Carl Jacobsen
Carlsberg, d. 27' Septbr. 1908
Kjære HelgeFørst i dette Øieblik har jeg af Heiberg faaet din Adresse, saaledes at jeg nu kan sende Dig omstaaende Meddelelse, som jeg i Søndags sendte ligeledes til mine allernærmeste Venner.Den Forfølgelse som I mine Børn, ved hjælp af Eders betalte samvittighedsløse Æreskjænder M. L. lod udgaae over min stakkels Hustru for 2 1/2 Aar siden har nu baaret sin Frugt.Et taaleligt Forhold var ikke muligt, selv med forsøget på en formel Tilnærmelse mellem hende og Eder, mine Børn, Venner og Kreds, var for hende bleven umuligt – og at flytte derfra som hun ofte foreslog mig kunde jeg ikke.Nu kan jeg efter hendes Ønske frit sende (hende red.) tilbage til hendes Forældres Hjem og hun kommer ikke mere tilbage.Vor Skilsmisse er skeet under de venligste Følelser, men I har bragt såmegen Sorg imellem hende og mig til at vi længere kunde vedblive at være Ægtefolk.Det er en Sorg, som gaar mig nær til Hjertet, men som jeg nok skal vide at bære.Men nu er den Saga ude, og det som er gjort kan ikke gjøres ugjort.Jeg reiser paa Tirsdag til Bruxelles – Adresse Hotel Mengelle. Der bliver jeg til Lørdag, og reiser da til Bryggericongressen og Udstillingen i Berlin, hvor jeg vist bliver det meste af Ugen 11-17de Oct.Jeg har skrevet til Paula og bedet hende komme tilbage.Venlig hilsen til Eder beggePapa
Du giver vel Louis Hatt Meddelelse om det Passerede. Adr. 10. rue Dufetel

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CM 88/1984