J. C. Jacobsens arkiv

efter 1861

Dokumentindhold

Et udateret brev om politiske forhold. 

Transskription

Løverdag Middag Kl 3½
 
Gode Ven.
 
Den Passus i Finantsudvalgets Betænkning, som sigtede til Forchhammer og Dig, blev forleden Aften Strøget efter lidt Modstand fra Rosen's Side. Man indskrænkede sig til en simpel Beklagelse over at Ministeriet ikke havde gjennemført Loven af 1862.- Forsaavidt er Alt i Orden, men i Aften skulle vi have Konference med Ministeren og hvis Rosen ved den Leilighed skulde komme med Vrøvl, var det godt om jeg havde faaet Konsistoriets Skrivelse til Eder (Forchhammer, ... og Dig) samt Eders Betænkning til Konsistoriet. Jeg kommer derfor op til Dig i Eftermiddag kl 6-7
 
Din hengivne
 
Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Politik