J. C. Jacobsens arkiv

1866-04-25

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse.

Transskription


 
Jeg undlader ikke hermed at anmelde, at jeg nu agter at fuldføre den tilbagestaaende Deel af det under 4 Februar 1863 anmeldte og under 5te s.M. approberede Bygnings-foretagende, nemlig Ombygning med Grundmuur af en Del af den Bindingsværklagerbygning, af hvilken Ombygning kun den underste Etage blev udført i 1863. –Angaaende Ombygningen af den øvrige Deel af samme Bygning skal jeg om nogle dage fremsende Melding med behørige Tegninger.
 
Carlsberg ved Valby d 25 April 1866
 
J. C. Jacobsen
Brygger
Til Bygningsinspectionen i Frederiksberg District

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 0000031959/0000007643
Industriel arkæologi, bryggeriteknologi, bryggeriindretning, Carlsberg