J. C. Jacobsens arkiv

1880-10-16

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen fortæller, at han er syg. Han har haft lægeligt forbud mod at gå udenfor i en måneds tid.

Transskription

Carlsberg 16 October
1880

Kjære Fru Heiberg
Jeg har længe længtes efter at hilse paa dem og tale med Dem men en langvarig Brystcatarh har holdt mig inde siden Begyndelsen af September. Nu har jeg endelig faaet Tilladelse til at færdes ude og vilde naturligviis med Glæde gribe Leiligheden til at see Dem ifølge Deres venlige Indbydelse til Tirsdag Middag, men desværre maa jeg give Afkald paa denne Glæde, da jeg paa Tirsdag Eftermiddag skal møde Laboratorie Directionen der allerede for længere Tid siden har berammet sit møde til denne Aften.

Min Hjertelige Tak for Deres Indbydelse haaber jeg at kunne bringe Dem personligt før Ugen er til Ende

Deres ærbødige og hengivne

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsberg Laboratorium, Selskabelighed, health