J. C. Jacobsens arkiv

1873-06-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Ludvig Müller

Dokumentindhold

Om indkøb af en bronze cista til Antiksamlingen på Nationalmuseet. 

Transskription

Herr Etatsraad Müller

Uagtet det ikke synes at min Forventning vil gaae i Opfyldelse om at Ministeriet vilde søge en extraordinaer Bevilling til Cistaen, er det dog en Tilfredsstillelse at vide, at Beløbet ikke vil blive taget af Samlingens Ordinarium. 
Jeg skal afgjøre Mellemværendet med Le Maire og Suhr saaledes at jeg alene Staaer i Forskud for Restbeløbet, hvilket vil være det Simpleste.-Ministeriets Skrivelser remitteres hermed samt Quitteringen for Marstrands Billede.
Med sand Høiagtelse

Deres J. C. Jacobsen
d 8 Juni 73

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J. C. Jacobsens brevpapir
København
Nationalmuseet
Mæcenvirksomhed