J. C. Jacobsens arkiv

1902-10-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Dokumentindhold

Thorvaldsens ur og Theophilus Hansens lorgnet

Transskription


Thorvaldsens Uhr.
Dette Uhr kjendte jeg godt fra Wilckens Samling af Reliquier efter Thorvaldsen. Jeg kan derfor indestaae for dets Ægthed.
Wilckens har sikkert ikke solgt det, men jeg formoder at en eller anden har arvet det efter ham.
Det blev mig tilbudt som "Pant" for et "Laan", og da jeg ikke vilde at Uhret skulle komme i andre hænder gav jeg Laanet", og fik saaledes Uhret.
Ny Carlsberg
15-10-2
Carl Jacobsen
 
 
Theophilus Hansens Lorgnet med Kjede.
Min levende Interesse for Theophilus Hansen, som jo har faaet Udslag i Hermebusten i Glyptoteket og opkaldelsen af Th. H' Gade, var Aarsag til at Executorerne i hans Dødsbo Etatsraad Dahlerup og Bygningsinspecteur B.... testamenterede mig en ret betydelig Samling af Erindringer efter Th. Hansen, og deriblandt denne historiske Lorgnet.
Der var i Midten af forrige Aarhundrede en slags "Brygger Jacobsen" i Grækenland, Baron Sina, som byggede Observatoriet, Academiet m. m. med Theophilus Hansen som Architect.
Taknemmelige medborgere vilde nu hædre denne Mæcenas og lod Theophilus H. give Tegning til en pragtfuld Guldlorgnet med Kjede, som saa blev overrakt Sina.
Sina testamenterede Lorgnetten efter sin Død til Th. Hansen, og efter dennes Død har jeg som sagt fået den.
Tegnet af Theophilus H. Skjænket til en Mæcen som Erkjentlighed for Mæcenvirksomhed. Kommet tilbage til Theophilus H og atter skjænket til en Mæcen som Tak for Mæcenvirksomhed.
Ny Carlsberg
15-10-2
Carl Jacobsen
 
Jeg eier endnu en Reliquie fra en stor Kunstner nemlig Paul Dubois Æreslegionens Officerskors i Brillianter, som han ikke brugte mere efter at han var bleven Commandeur og som han forærede mig da jeg blev Officier.
 
Ny Carlsberg, 15-10-2
Carl Jacobsen
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/000007643 serie 3 æske 2.
Bertel Thorvaldsen Theophilus Hansen relikvier