J. C. Jacobsens arkiv

1898-11-08

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen sender endnu et formanende brev til Carl og beder ham om at sende penge til Paula (8 år), der er i England. Paula mangler en hvid brudepigekjole, som Carl har vægret sig ved at give hende i julegave.

Transskription

Kjære Carl! kan Du huske jeg sagde Dig at jeg hagde [havde] været hos Ussings en Tid før Jul, de havde haft Brev fra Poula og hun ønskede sig en hvid tynd Silkekjole, det var deres felles [fælles] høitids Dragt.
Jeg spurgte Dig om Du ikke vilde give hende den i Julegave, men Du svarte unvigende [undvigende]. Nu ved jeg jo hun ingen Brudepigekjole har, saa ..... fik til Jul saa send hende Penge til Brudepigekjole. Hun har jo saa meget at bruge sine Penge til i det flotte En[g]land og kan jo ikke forstaa ... at tage.
Du vinder ikke Dine Børn ved Din Paaholdenhed, det kommer saa brat, paa en Gang skal de forstaae alt. Jeg taler om det for Din Skyl [Skyld], Du maae vinde Dine Børn ved kunstige Midler, og det maa være snart, og Du har jo seet at det er Dig der maa gjøre det, og Du kan det naar Du vil overvinde Dig og gjøre hvad Din

Moder beder Dig om her forædle Dine og lade Dem beholde deres Fader i Kjerlighed
Din altopofrende for sin Søn
Laura Jacobsen

8, 11 98

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Ny Carlsberg
FA 2-023-00006, kasse F 7