J. C. Jacobsens arkiv

1859-08-02

Afsender

Nicoline Faye

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brev til Carl Jacobsen, der er på rejse rundt i Europa med K. H. Schow, der udover at være Carls lærer også skulle hjælpe Carl af med sin stammen. 

Transskription


 
2/8 59 til Carl J. i Paris [ikke Nicoline Fayes skrift]
 
 
Min søde Carl
  
Gud give Disse Linnier maa træffe Dig og Schow sunde paa Sjel og Legeme at den megen Strabas som Reiselivet medfører ikke skal overstig  Kræfterne, vi glæde os til snart at hore fra Dig, og faa Bekræftelse paa om ikke Alt saa dog det Væsentligste gaae haabe..............Gud har vores Bønner. At alle Bekjendte her har det godt vil vidst glæde Dig at høre. Anna .... er nu saa rask at de i denne Uge skal gjøre en ...... hvor de skal tilbringe resten af Ferien. I..reise til ..... paa flere Dage har hun flere gange været her ude og haft det godt. Du ved vel Verner tilbringer sin Ferie i Aarhus og jeg haaber Sophus har det godt hos Lindahl saa de ere og godt anbragt nædste ... gang Du høre fra Hjemmet høre Du  ogsaa fra Ham.- 
Lev vel min søde Carl hils Hr Schow, og vær tusinde Gange hilset af din kjærlige 
 
Tante Nicoline Faye
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 09-001-xxxx Kasse F 13
Familieliv