J. C. Jacobsens arkiv

1882-06-29

Dokumentindhold

Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere.

Transskription

Hermed bevidnes, at d'Her H & J Larsen til mig have afleveret 22 Stg Lagerfade, henhørende til mit Bryggeri: Ny Carlsbergs Inventarium, hvilke ere optagne af Udgravningen til mine nye Lagerkjeldere paa den nævnte Eiendom
Af disse Lagerfade ere15 Stg à 20 Tdr, mærkede No 26, 43, 65, 114, 141, 152, 195, 266, 329, 334, 344. 353, 411, 1551, 1567.-
og 7 Stg à 15 Tdr mærkede No 29, 53, 156, 253, 257, 267, 1609.-

Carlsberg d 29de Juni 1882. 

J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
u nr.
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi