J. C. Jacobsens arkiv

1877-01-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Om nøglen til hegnet omkring Ørstedmonumentet. 

Transskription

Herr Docent J. Lange
 
Jeg beklager at jeg ikke kan give Dem nogen aldeles nøiagtig Oplysning om Nøglen til Hegnet om Ørsteds Monument. Den blev nemlig i sin Tid af Tømrermester Kayser afleveret til Magistratens Oeconomiforvalter paa Raadhuset, men det er muligt, at den senere er bleven udlaant til Professor Jerichau eller Steenhugger Nielsen, som vilde efterarbeide Forbindelsen mellem de siddende Figurer og Piedestalen.
Hvad Indbydelsen og andre Documenter vedkommende Sagens Historie, angaaer, da beroe de hos Herr Grosserer Isberg

paa Firmaet Suhr & Søns Kontoir.
Jeg kan dertil kun føie, at Hegnet omkring Monumentet er under Arbeide og vil blive udført af Smedejern paa Granitsokkel efter Tegning af Architect Fenger under Ledelse af Stadsbygmester Stilling.
Ordningen og Beplantningen af Parkanlæget, hvori Ørsteds Høi kommer til at ligge, er overdraget til Landskabsgartner Flindt.
 
 
Med Høiagtelse
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 6 Januar 77
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
A. Jerichau, H. C. Ørsted, filantropi, mæcenvirksomhed