J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-13

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Christian IX

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens henvendelse til Christian IX om udvidelsen af Frederiksborg Museet til også at omfatte Prinsessefløjen. J. C. Jacobsen forpligter sig til at betale udgifterne.

Transskription

Dersom det maatte behage Hs Majestæt Kongen at bifalde det paatænkte allerunderdsanigste Andragende fra Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, om at dette Museum maa udvidess til at omfatte Localerne i Slottets Prindsesse-Fløi, forpligter jeg mig hermed til i Løbet af 2 Aar fra Dato at udrede Udgifterne til disse Localers Restauration i Overensstemmelse med den nu snart fuldførte Istandsættelse af Localerne i Kongefløien og i Henhold til en Plan for dette nye Arbeide, som Herr Etatsraad Meldahl har lovet at udarbeide.
 
Carlsberg d 13de August 1880.
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 4-1880-81 A
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed