J. C. Jacobsens arkiv

1878-10-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beder Meldahl om at sende et forskud til hr. Friis.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl

I Anledning af hoslagte Brev fra Hr Friis beder jeg Dem at sige mig om jeg skal udbetale ham det forlangte Forskud af 50-60 Kroner.-

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 2 October1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed