J. C. Jacobsens arkiv

1876-01-11

Dokumentindhold

Om anonym støtte til skuespilleren Johan Holm-Hansen.

Transskription
 
Tirsdag d: 11 Januar 1876
 
Kjære Capitain Jacobsen !
 
Tusinde Tak for det Tilsendte! Stakkels Holm-Hansen er syg i disse Dage derfor har jeg ikke talt mundtlig med ham; skriftlig har jeg meddelt ham hvad en Velgjører vil offre paa ham, og idag fik jeg et Svar fra ham der udtrykte hans store Glæde.Ingen skal jeg meddele hvad De betroer mig om den omtalte Sag. Meget har jeg siden vi taltes ved tænkt paa Dem, og været rørt og taknemmelig over, at vi eie en Mand som Dem.
 
deres hengivne
Johanne Luise Heiberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed