J. C. Jacobsens arkiv

1892-06-23

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen skriver hjem til Carl fra Wiesbaden, at hun i de tyske aviser har læst om Carls besøg af de europæiske bryggere. Hun advarer Carl om ikke at blive for overmodig af al den succes.

Transskription

Neroberg 23 Juni
1892

Min egen kjære Carl!
Du har været og er saameget i mine Tanker hvor skulde det da ogsaa være andet, gaaer man i Læsesalen er danske og tydske Aviser beskjeftiget med Dig, jeg var meget urolig over dette tydske besøg, saa stor en Mængde, der behøver jo kun nogle Gadedrenge at give sig til at pibe, for at det skal blive uhykkelig [uhyggelig]. Nu er Du vist glad det er godt overstaaet, og jeg synes Du var meget heldig i Arrangementet. Men lad Dig nu ikke fristes af den Virak til at slaae flere Saltomortaler, thi det er usundt, Du kan let blive overmodig, og da Du
[i margen på den anden led står afslutningen på brevet]
Hils Tillien og dine søde Børn som Du selv hilses
Sophie hilser ogsaa

alt har en Rem deraf, og altid taler saa ilde om Dine Landsmænd, vil det let og naturlig synes at Du føler Dig bedre end disse og det skaffer Dig uvenner.
Man kan da mærke, at Ølskatten ikke generer Dig. Jeg havde et rart Besøg af Backhofen von Echt. Jeg havde ogsaa et smukt Tellegram fra "Viele hunderte Bierbrauer aus allen Theilen Mitteleuropas huldigen in grossen Sone den unvergesslichen Vater und gedenken dabei gerne deren Mutter [? ]den gutes Herz im Sone aus einen nie wieder erreichbaren Emfang bereitet hat mit bessten Wuenschen fuer ihr ferneres wohlergehen verbleiben wir ihre treu ergebenen Heinrich, Sedlmayer,

Feltmann". Dette Tellegram er nu ordlydende, Det er mig usigelig kjært for Fader og Søns Vedkommende. Derfor har jeg dig[k]teret 3 smaae Epistler som Sop[h]ie har skrevet for mig. Jeg ved kun at Feltmann boer i Dortmund Rotterdam, men om han bestyrer et Bryggeri eller han er Brauereibesitzer ved jeg ikke, men jeg skriver det alligevel. Ja Carl Du er virkelig en lykkelig Mand, Dine gode Interesser kan Du takke Din Fader for, og derfor har det glædet mig af Aviserne at see, at Du har hædret hans Minde. Det er gaaet op for mig at Du er langt bedre tjent med at være Din egen Mand, ind [end] hvis Du var i Kühles Stilling. Du havde da ikke rigtig kunnet udfoldet Dine Vinger , og tjent Dit Fædreland som nu. Sig til Dig selv som C V sagde. Gjør en stor Mand af mig men gjør det langsomt. Alle de Mænd som forivre sig ende i Fortabelse. Fordi ere umættelige, og unøisomme, og ikke taknemmelige,

og troer at de have alt af dem selv, og derved glemme at Guds Aand gaaer saa forunderlig igjennem det Hele, saa det man sørger over, ofte blive vor Lykke. Jeg sider her i rædsomt Regn. Aller sidder og synger det er vist hans Maade at tage Bekø[y]mringen paa, thi nu har det regnet i de 10 Dage vi have været her, ingen Gjester ingen Fortjæneste, men det er nogle elskværdige Mennesker, som ikke ved hvor godt De vil gjøre det, og dertil saa delikate i Deres hele Færd. Vierjahrezeiten 24 Nei nu skal Resten være paa et løst Blad vil Du saa sende det til Agnes, at hun kan see hvordan det gaaer mig. Jeg sendte 300 Kroner til Sophus Møller. Thi jeg hørte igjennem Johannes S at det stod saa slæt [slet] til hos Reitzels, saa tænkte jeg strax at det vilde gaae ud over Møller og at den gamle 81 aarige Mand vilde kunne trænge til noget fra mig. Vil Du tage dig af det, det vil vist berolige den gamle Sjæl. Kan saadanne dygtige astadige Mænd komme i Dekadance er det en lære for alle som tro sig faste i Sadelen. Jeg kysser og omfavner Dig. Du min Eneste og Kjæreste 
din Moder

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Neroberg
Laura Jacobsens brevpapir med monogram LJ
Ny Carlsberg
FA 2-023-00001 æske F 7