J. C. Jacobsens arkiv

1876-06-01

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg glæder over to gibsbuster. Den ene forestiller J. C. Ryge. Begge er lavet af Th. Stein til Det Kongelige Teater og betalt af J. C. Jacobsen.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!
 
Jeg blev meget glad overrasket i Dag da jeg kom hjem fra Byen ved at finde De to Herrer i Gibs hvortil saa mange af mine Ungdoms Erindringer knytte sig.
Ryge er jo nu virkelig fortræffelig, saa vi har faaet Løn for vor Visit hos Stein. Dem takker jeg for de to herlige Buster, som for saa meget andet de har skjænket.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 1 Juni 1876.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, Mæcenvirksomhed