J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-07

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen orienterer om datoen for afsløringen af H. C. Ørsted monumentet og om sine overvejelser om placeringen af medlemmerne af familien Ørsted.

Transskription

Carlsberg 7 September 1876

Kjære Frøken Ørsted

Jeg antager at Deres Broder allerede har meddelt Dem, at Kongen har bestemt, at Afsløringen af Monumentet skal finde Sted Mandagen d. 25 September Kl. 2
Comiteen vil nu snarest muligt udsende Indbydelserne til Festen. Foreløbig vil jeg dog bemærke, at De og Deres Sødskende samt Deres Søsters Mand og Deres Brødres Hustruer med de voxne Børn ville blive indbuden til at tage Plads i Kongehusets Tribune. De øvrige, mandlige og voxne Medlemmer af Deres nærmeste Slægt ville blive indbudne til at tage Plads i de andre Tribuner.-
Maate Veiret nu kun blive mere gunstigt end det for Øieblikket er, saa at Festen kan komme til at svare til sin Betydning.

Deres hengivne
J. C. JacobsenFakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 02-008-00107, Kasse F3
J. A. Jerichau, Monumenter