J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-21

Dokumentindhold

Ansøgning om tilladelse til at opføre et kedelhus med skorsten på Carlsberg.

Transskription

Til
Bygningsinspecteuren i Frederiksberg District
 
Hermed tillader jeg mig at anmelde, at jeg paa min Eiendom Carlsberg ved Valby agter at opføre

Et nyt Kjedelhuus til Dampkjedler ved Siden af det ældre med en Dampskorsten, forneden af Muur og foroven af Jernplader til 35 Alens Høide over Jordfladen og i Forbindelse hermed en ny Etagèrs Kølle med Emrør af Jernplader udenom den øverste Deel af Dampskorstenen. Alt i Overensstemmelse med hoslagte Tegning.
Dette Anlæg udføres udelukkende af Muurværk og Jern. Arbeidet agtes paabegyndt snarest muligt.
 
Carlsberg d 21de November
1878

Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen

Approberes til Opførelse under Iagttagende af Bygningsloven Forskrifter.-
Frdb Bygningsinspectoret d. 25. Novbr. 1878
 
Chr. L ...cont. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 0000075101
Carlsberg., Industrial archaeology, brewery design, brewery technology