J. C. Jacobsens arkiv

1873-04-07

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Johan Lange

Dokumentindhold

Vedrørende arbejdsplan for "Comiteen for den Botanisk Have"

Transskription

Herr Professor J. Lange
Saasnart jeg havde modtaget deres Ærede af 5te d M. tilskrev jeg strax Ministeren og underrettede ham om at han kunde vente en Meddelelse fra den samlede Comitee angaaende næste Aars Arbeidsplan og jeg bad ham tillige at sende mig den Fremstilling af Situationen, som jeg havde tilstillet ham og hvoraf jeg ikke har nogen Gjenpart, for at Komiteen kan tage den under Overveielse.- Saasnart jeg modtager dette Actstykke, skal jeg strax fremsende tilligemed de til Budgettet hørende Oplysninger.
 
Deres ærbødige
J. C. Jacobsen
 
d. 7 April 73

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
FA 02-008-00025, Kasse F3
Botanisk Have, filantropi