J. C. Jacobsens arkiv

1885-06-14

Dokumentindhold

Ottilias onkel, Rudolph Stegmann, skriver om sit kommende logi hos en 'fru J.B'

Transskription

Kjøbh. 14/6 85.

Fru Ottilie Jacobsen!
Jeg tillader mig herved, kjære Niece skriftlig at meddele til Deres og Hr. Jacobsens Aprobation, den Aftale jeg har truffet med Fru J. B. - med Hensyn til mit fremtidige Ophold hos hende fra 1/8 d.A. Ved Arrangementet er jeg gaaet ud fra ikke at foraarsage Deres Tante nogen unødvendig ulejlighed eller Forstyrrelse i hendes daglige Husorden og tillige selv bibeholde den personlige Uafhængighed, jeg i det daglige Liv sætter saa megen pris paa.
Vi blive altsaa enige om: "Jeg møblerer Værelset, holder mig selv med Frokost, Middagsmad, men nyder min Aftensmad i Fru J. B.'s Familie; hermed haaber jeg at en venlig omgang mellem os måtte kunne benyttes"- Endvidere falder Lys og Varme til min Udgivt. Hvad Vasken angaar ønsker jeg at min hidindtil værende Værtinde paa min Bekostning maa beholde den. I circa 1 Aar har jeg kært at kjende hende som en sjælden Agtværdig Kone med hvem jeg i al den Tid ikke har havt et uvenlig Ord.

Under mit Ophold hos hende har hun ved Døden mistet 2 voxne Børn og for 15 Maaneder siden en stræbsom Mand; hun kan derfor som fattig Enke med 2 mindreaarige uforsørgede Børn trænge til al den Hjælp jeg formaar at yde hende og det gjorde mig ondt at meddele hende at jeg maatte flytte til 1/8.
Haabende at De og alle Deres Kjære nyder Helbreddets Lykke, forbliver jeg med mange venlige Hilsner
Deres forbundne 
og hengivne
Rud. F. Stegmann

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000002607/000000296