J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker nej til Barfods invitation til at besøge Aalborg for at se restaureringen af Aalborg Kloster.

Transskription

Herr Hospitalsforstander Barfoed

Det har glædet mig særdeles meget af Deres Meddelelser at see, at De nu har faaet de interessanteste Partier af Deres gamle Kloster restaurerede nogenlunde efter Ønske og jeg maa takke Dem for Deres venlige Indbydelse til at komme og tage Restaurationen i Øiesyn, men denne Fornøielse maa jeg for Tiden give Afkald paa, da jeg er overlastet af presserende Forretninger som det ikke tillader mig aat fjerne mig fra Hjemmet en eneste Dag.

Med sand Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Carlsberg 25 Novbr
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Aalborg
Aalborg Stiftshospital / Aalborg Klosters arkiv. Aalborg Stadsarkiv. Arkivnr. A2204, lb. nr. 207, 1877-1879 - Korrespondance
Aalborg Kloster, Mæcenvirksomhed