J. C. Jacobsens arkiv

1889-06-22

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen synes, at Ottilia skal komme til Neroberg for at komme sig over den chokerende oplevelse i Paris. Hun forlænger gerne sit ophold to uger, hvis Ottila vil komme.

Transskription

Min kjære Ottilia
Tak for Din lille Brev, tak ogsaa Theodora for hendes lille Brev af 17 dennes, hun siger: Mama er noget nervøs, det havde jeg ventet efter den Forskrækkelse. Jeg haaber det er gaaet over, men er det ikke det, saa vendt ikke derpaa, men kom her til, enten med Theodora eller allene hvad Du troer der er bedst, tænk ikke paa andre end Dig selv, her er en reen tchweitssisk [schweizisk] Luft saa reen og let og sval. Jeg har aldrig sovet saa godt som denne Gang paa Neroberg Dog[k]toren siger

at det er den electriske Strøms Skyld, tillige med den Roe som her er om Natten, det er dog velsignet at sove saadan. Hvor jeg vilde være glad ved at see Dig her. Vi skulde gjøre det saa godt for Dig, tænk vi ere 6 a 7 Timer i Luften om Dagen. Morthordst vil have det da han siger det er det jeg trænger til, da jeg er nervøs, han hilser Dig. Hvordan har Halkjers det, hils dem. Bed Carl at skrive mig til hvordan alle have det, er Beckmanns reiste. Naar har I bestemt reisen. Er Portrettet færdig snart. Stakkels fru Willemoese det var en kort Lykke som hun nød, jeg blev saa

bedrøvet da jeg læste i Avisen at han var død, Gud ved hvoraf. Ja nu lev vel tænk paa mit Forslag, og vær alle tre befalet til Gud og kjærlig hilset fra Eders hengivne

Moder Laura Jacobsen

Neroberg 22 Juni 1889

Jeg bliver her for det første 14 Dag[e] men kommer Du til mig lægger jeg gjerne 2 Uger til. Hils Beckmanns
Lev vel Sophie hilser Eder
Min søde Carl og Theodora.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Neroberg
Paris
000031960/000007644. CM 357/1984