J. C. Jacobsens arkiv

1881-05-18

Dokumentindhold

Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel.

Transskription

Carlsberg 18 Mai 1881
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg forleden Aften passerede forbi Niels Juels Monumentet, saa jeg at der fra dets Midt Linie til det Punct, hvor Fortoget dreier af henimod Kongens Nytorv, kun er c 32 Alen, hvilket forekommer mig meget knebent til den ene Siddeplas, naar Halvdelen af Kongetribunen drages fra de c 32 Alen.
Kunde man ikke anbringe en Estrade i en Vinkel ud fra Tribunen, med en Gjennemskjæring for eet Sporvognsspor?
Selv om man ikke skulde kunde forsyne den med Bænke, vilde det dog være en Opmærksomhed mod de Indbudne.-
Jeg har i Aften sendt et Par Ord til Ploug og gjort ham opmærksom paa, at vi tidligere have tænkt paa, hvilket

vi glemte i aftes, at Bidragyderne idetmindste de betydeligere, vistnok bør have Adgang til Festen. Dermed vil Antallet af Indbydelser maaske forøges ikke saa lidt.-
_______________
Jeg søgte Dem idag paa vestre Kirkegaard, men kom uheldigviis først derover et Øieblik efter af De var gaaet bort.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, Niels Juel, Theobald Stein