J. C. Jacobsens arkiv

1886-03-01

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beder Johannes Steenstrup om at skrive Drachmanns adresse på konvoluten, fordi postvæsenet genkender Jacobsens håndskrift!
Det er ham meget magtpåliggende, at ingen får at vide, at han støtter Drachmann.

Transskription

Kjære Ven!
 
Da Postvæsenet vistnok kjender min Haandskrift, vil jeg ikke sende indlagte Brev til Drachmann med min Skrift paa Konvoluten og jeg beder Dig derfor at tjene mig i at skrive hans Adresse derpaa. Jeg haaber ikke at Du har noget imod at jeg har foreslaaet ham at sende sit Brev, naar han svarer mig, paa samme Maade, gjennem Dig.
 
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
1/3. 86
 
 
Jeg lader Konvoluten være Aaben, for at Du kan læse mit Brev til ham, hvilket jeg ønsker. Men glem ikke at lukke Konvoluten, hvilket undertiden er hændt mig, som dog ikke er en Lærd.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Filantropi, Holger Drachmann, mæcenvirksomhed