J. C. Jacobsens arkiv

Udateret

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen er forhindret i at få besøg af Japetus Steenstrup og Forchhammer på grund af et møde.

Transskription

Carlsberg Tirsdag Aften
 
Kjære Ven! 
Af min svigerinde har jeg erfaret, at Du og Etatsraad Forchhammer havde tiltænkt mig den Fornøelse, at see Geologiens og Zoologiens Repræsentanter her paa Carlsberg imorgen Kl 12. Det træffer imidlertid saa høist uheldigt, at der netop er berammet et Møde til imorgen Kl 12, som jeg ikke kan udeblive fra, og som formodentlig vil optage min Tid til henad Kl 3.- Jeg vil saaledes ikke kunne være tilbage her før det næsten er mørkt og maa derfor bede mine lærde Velyndere om at vælge en anden Dag, der maatte convenere.- Naar jeg da faaer Underretning derom Aftenen forud, skal jeg til enhver Tid være tilstede.
Din hengivne Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Selskabsliv