J. C. Jacobsens arkiv

Udateret efter 1856

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Selvbiografiske noter skrevet af J. C. Jacobsen

Transskription

Afsked som Capitain 2 August 1852.
Udnævnelse til Captain 22 April 1848

Kjøbt Grunden til Carlsberg d 28 Novbr. 1846
vandt Borgerskab som Leiebrygger 15 April 1837, forandret til "Brygger" 28 Febr 1846

Kjøbt c 4 Tdr. Land af Bülow 11 Decbr 1856

Fakta

PDF
Note
Dansk
København
CA æske 31959
curriculum vitae, selvbiografi