J. C. Jacobsens arkiv

1876-03-27

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker for busten af Johan Christian Ryge til Det Kongelige Teater og spørger til J. C. Jacobsens helbred.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen !
 
Det var en heel Fornøielse at see Ryges Buste i Dag. Den er ganske forvandlet fra hvad vi først saae; langt skjønnere og imponerende og med en slaaende Lighed, som Ryge staar for min Phantasie. To fortrinlige Buster af to af Theatrets første Skuespillere har De altsaa overleveret til Efterslægten, og vi bør Alle være Dem taknemmelig herfor.
Tak fordi De svarede mig paa det Spørgsmaal, som

(som) laae mig meget paa Hjerte! Gaaer det Dem fremdeles godt ? Jeg tænker daglig paa Dem idet jeg haaber det Bedste.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
d. 27 Marts 1876.
 
Hr Capitain Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, Mæcenvirksomhed