J. C. Jacobsens arkiv

1881-07-27

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Vredt brev om opsigelsen af lejekontrakten af bryggeriet formodentlig stilet til J. C. Jacobsen

Transskription

Da den mig tilsendte Opsigelse af 25 ds er stridende imod de Aftaler der fandt Sted og de Forudsætninger der begrunde Leicontractens Oprettelse, erklærer jeg herved at jeg betragter bemeldte Opsigelse som uberettiget, at jeg fastholder min Ret til at beholde Driften af det af mig Leiede Bryggeri og at jeg derfor ikke agter at forlade Bryggeriet førend det er beviist at min Opfattelse er feilagtig
 
C. Jacobsen jr.
 
Valby d. 27 Juli 1881"

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Kopibog, FA 18
Carlsberg, Familiestrid, Familiestriden, Ny Carlsberg