J. C. Jacobsens arkiv

1880-11-22

Dokumentindhold

Fødselsdagslykønskninger og undskyldning for ikke at kunne møde op.

Transskription

Carlsberg d 22 Novbr 1886

Kjære Fru Heiberg!

Jeg havde ret glædet mig til at jeg idag skulde faae Leilighed til personlig at hilse paa Dem og bringe Dem min Lykønskning i Anledning af Deres Fødselsdag, men uheldigviis er en Ingenieur fra Udlandet, hvem jeg havde lovet at forklare hele Constructionen af mit Bryggeri, netop kommen hertil idag og har lagt Beslag paa mig, saa at jeg ikke kan komme til Kjøbenhavn, hvorfor jeg maa indskrænke mig til idag at sende Dem min hjertelige Hilsen og mine varme Ønsker for Dem igjennem disse Linier, idet

jeg forbeholder mig ret snart at tolke mine Følelser for Dem ved et personligt Besøg. 
Medfølgende høist beskedne Bouket beder jeg Dem at modtage som en Erindring om Carlsberg og om den, som priser sig lykkelig ved at kalde sig

Deres hengivne "Ven".

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Selskabsliv