J. C. Jacobsens arkiv

1885-08-29

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender sin medhjælper Thomsen til Stockholm dels for at deltage i skyttefesten dels for at måle på Neptunspringvandet på Drottningholm. Gode ønsker for fru Meldahls helbred.

Transskription

Carlsberg 29 August 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Prof. Holm har talt med Kontoirchefen i Kultusministeriet, som sagde at Ministeriet havde anbefalet Herbst's Ønske om at være fri for Sæde i Museumsbestyrelsen, idet Sagen overlades til Inderigsministeriets Afgjørelse. Holm mener at Indenrigsministeriet vil høre Museumsbestyrelsen, før den foretager videre ved Sagen, men foreslaaer at jeg skal tale med Indenrigsministeren derom naar han kommer tilbage fra Jylland. Det vil jeg gjerne hvis De ønsker det. Skal jeg i saa Fald ikke foreslaae ham, at de constitueres som Formand i Bestyrelsen eller kan dette betragtes som en Selvfølge ?
#
Min Konducteur Thomsen reiser

imorgen til Stokholm for som Skytte at deltage i Skyttefesten. Jeg beder ham da undersøge og maale Plinterne under Statuerne navnlig under Løverne, hvis Vinkler vistnok ere for stumpe til at passe til en Sexkant. De have sandsynligviis været befæstede paa større Plinter eller Sokler der passede til de Postamenter der stode i Hjørnerne af Bassinet og Løverne have sikkert vendt Hovederne, af hvis Mund der sprøitedes Vand, ind mod Centrum af Bassinet. Dette skal Thomsen end undersøge.
Gid jeg snart maa høre noget meget Beroligende om Deres Frues Befindende.
#
Jeg har extraheret Museets Regnskab for sidste Aar, hvilket jeg skal tage med paa Tirsdag. Jeg seer deraf, at vi ved
 
at fordele Udgifterne til de Bestillinger, vi tænke paa, paa de 2 kommende Aar, som Fuldførelsen vil medtage, uden Betænkelighed kunne gjøre disse Bestillinger.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, helbred, mæcenvirksomhed