J. C. Jacobsens arkiv

1876-06-17

Dokumentindhold

På vegne af hr. Holm-Hansen takker Johanne Luise Heiberg for et anonymt rejselegat til Italien givet af J. C. Jacobsen.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!
 
Jeg har lovet Hr. Holm Hansen, der er hjemkommet henrykt over alt hvad han har seet, lært og nydt, at takke hans skjulte Velgjører endnu en Gang paa det ærbødigste og Taknemmeligste for den uforglemmelige og lærerige Rejse i Italien. Dette Løfte er det jeg nu her indfrier.
I Haab om, at De fremdeles har det godt forbliver jeg
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d. 17 Juni 1876.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, Mæcenvirksomhed